Low Temperature Physics: 44, 1149 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5060968
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1470-1475    ( к оглавлению , назад )

Влияние магнитной релаксации на перемагничивание молекулярного ферримагнетика K0,4[Cr(CN)6][Mn(R/S)-pn](R/S)-pnH0,6

Р.Б. Моргунов1,2, М.В. Кирман1

1Институт проблем химической физики РАН пр. академика Семенова, 1, г. Черноголовка, 142432, Московская обл., Россия

2Российский университет транспорта, ул. Образцова, 9/9, г. Москва, 127994, Россия
E-mail: morgunov2005@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 10 апреля 2018 г., после переработки 31 мая 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Виміряно та проаналізовано серію кривих перемагнічування хірального молекулярного магнетика K0,4[Cr(CN)6][Mn(R/S)-pn](R/S)-pnH0,6, яка дозволила виявити максимуми на діаграмі перемагнічування зразка (First Order Reversal Curves, FORC). Ці максимуми відповідають вкладам доменних стінок та спінових солітонів. Виявлено, що підвищення температури від 2 К до 20 К призводить до збільшення інтервалу між максимумами уздовж осі полів взаємодії і до домінування вкладу доменних стінок над спіновими солітонами у перемагнічування зразка. Встановлено, що діаграма перемагнічування залежить від релаксації магнітного моменту в постійному полі.

Ключові слова: перемагничивание, гистерезис, молекулярные магнетики.