Low Temperature Physics: 44, 1153 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5060969
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1475-1484    ( к оглавлению , назад )

Особенности поведения магнитосопротивления и магнитных свойств в Bi95,69Mn3,69Fe0,62

А.В. Терехов1, К. Рогацкий2, A.Л. Соловьев1, А.Н. Блудов1, A.И. Прохватилов1, В.В. Мелешко1, И.В. Золочевский1

Е.В. Христенко1, Я. Цвик2, A. Лось2, A.Д. Шевченко3, З.Д. Ковалюк4, O.M. Ивасишин3

1Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: terekhov.andrii@gmail.com

2W. Trzebiatowski Institute for Low Temperatures & Structure Research PAS, P.O. Box 1410, 50–950, Wroclaw, Poland

3Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, пр. Вернадского, 36, г. Киев, 03142, Украина

4Институт Проблем материаловедения им. И.М. Францевича НАН Украины, Черновицкое отделение ул. И. Вильде, 5, г. Черновцы, 58001, Украина

Статья поступила в редакцию 16 апреля 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Досліджено текстурований полікристал Bi95,69Mn3,69Fe0,62, що містить дві фази — вісмутову матрицю та включення α-BiMn фази. Показано, що аномальна поведінка температурних залежностей намагніченості може бути пов’язана з переорієнтаційним переходом магнітних моментів Mn в α-BiMn фазі внаслідок зміни знака константи магнітної анізотропії. Встановлено, що у магнітному полі температурні залежності електроопору поводяться немонотонним чином, а магнітоопір є позитивним у всій області температур та досягає максимальної величини 3033% у магнітному полі 140 кЕ для орієнтації, коли магнітне поле є перпендикулярним транс-портному електричному струму. Виявлено сильну анізотропію електроопору при вимірюваннях у магнітному полі. Припускається, що аномальна поведінка температурних залежностей електроопору в Bi95,69Mn3,69Fe0,62 в порівнянні з чистим вісмутом пов’язана зі зміною ступеня перекриття між електронними і дірковими ділянками поверхні Фермі під впливом магнетизму α-BiMn фази, а також величини та напрямку зовнішнього магнітного поля.

Ключові слова: магнитосопротивление, анизотропия электросопротивления, переориентационный переход, спиновое стекло, электронные и дырочные участки поверхности Ферми, α-BiMn фаза, висмут.