Low Temperature Physics: 44, 1161 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5060970
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1485-1493    ( к оглавлению , назад )

Эффект обменного смещения в антиферромагнетике, содержащем ферромагнитные кластеры

М.Л. Панкратова

Aston University, Birmingham, UK

А.С. Ковалев

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина
E-mail: kovalev@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 23 апреля 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Запропоновано пояснення появи обмінного зсуву намагніченості в антиферомагнетику з феромагнітними включеннями при попередньому охолодженні системи в магнітному полі. Феромагнітна (ФМ) підсистема, що впорядкована в полі при температурі Неєля, призводить до неоднорідного стану антиферомагнітної (АФМ) матриці з кінцевим середнім ефективним полем на границі розподілу ФМ/АФМ. Це поле призводить до обмінного зсуву залежності M = M(H) при подальшому перемагнічуванні гетерогенної системи. Для описування запропонованого сценарію ефекту розглянуто просту модель двовимірної системи з круглими включеннями ФМ фази. За допомогою чисельних розрахунків та залучення отриманих раніше аналітичних результатів знайдено залежності намагніченості від зовнішнього поля, які якісно пояснюють особливості обмінного зсуву в експериментально досліджених гетерогенних системах.

Ключові слова: ферромагнетик, антиферромагнетик, граница раздела, обменный сдвиг.