Low Temperature Physics: 44, 1168 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5060971
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1494-1500    ( к оглавлению , назад )

Спектры ЭПР четырехъядерного молекулярного комплекса симметрии D4h

А.В. Журавлев

Донецкий физико-технический институт НАН Украины, пр. Науки, 46, г. Киeв, 03680, Украина
E-mail: alexander.zhuravlev01@gmail.com

Статья поступила в редакцию 27 апреля 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Дослідженно спектри ЕПР чотирьохядерного молекулярного магнетика симетрії D4h з феромагнітною взаємодією найближчих сусідів та локальними взаємодіями: Дзялошінского-Моріа (ВДМ), аксіальної та азимутальної анізотропії з урахуванням симетрії комплексу s = 1/2 іонів. Описана ево-люція спектрів ЕПР спінового тетрамера в залежності від величин параметрів спін-спінових взаємодій. Розглянуто вплив спінового змішування на розщеплення ліній спектра як внутрімультіплетних, так і міжмультіплетних переходів між рівнями тетрамера. Отримано прості співвідношення, що зв'язують параметри iзотропної обмінної взаємодії, ВДМ та локальної анізотропії із співвідношеннями частот певних ліній спектра.

Ключові слова: спиновый тетрамер, мультиплет, анизотропия, спин-спиновых взаимодействие.