Low Temperature Physics: 44, 1180 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5060973
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1510-1520    ( к оглавлению , назад )

Анизотропное туннельное магнитосопротивление прессованных нанопорошков диоксида хрома

Н.В. Далакова, Е.Ю. Беляев, А.Н. Блудов, В.А. Горелый

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: dalakova@ilt.kharkov.ua

О.М. Осмоловская, М.Г. Осмоловский

Санкт-Петербургский государственный университет, химический факультет, г. Санкт-Петербург, 198504, Россия

Статья поступила в редакцию 23 мая 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Досліджено резистивні, магніторезистивні та магнітні властивості нанопорошків діоксиду хрому CrO2. Порошки складалися або з сферичних, або з голчастих наночастинок. Наночастинки були покриті діелектричними оболонками різного складу та різної товщини. Для всіх порошків було виявлено анізотропію тунельного магнітоопору. Показано, що анізотропія тунельного магнітоопору порошків CrO2 пов'язана з формуванням наведеної магнітної текстури і визначається різницею в швидкості намагнічування зразка вздовж і перпендикулярно площині пресування порошків.

Ключові слова: половинные металлы, диоксид хрома, гранулированные магнитные материалы, туннельное магнитосопротивление, магнитная анизотропия.