Low Temperature Physics: 44, 1195 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5062157
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1528-1531    ( к оглавлению , назад )

О теплопроводности AgSbTe2 и Ag0,82Sb1,18Te2,18

С.С. Рагимов, А.Э. Бабаева, А.И. Алиева

Институт физики НАН Азербайджана, пр. Г. Джавида, 131, Az-1143, г. Баку, Азербайджан
E-mail: sadiyar@mail.ru

Статья поступила в редакцию 23 марта 2018 г., после переработки 15 мая 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Проведено дослідження температурних залежностей теплопровідності AgSbTe2 та Ag0,82Sb1,18Te2,18 в температурному інтервалі 5–320 К. Отримані результати зіставлено з кількісними розрахунками на основі теоретичної моделі узагальненої провідності гетерогенних систем. Показано, що досить низьке значення теплопровідності AgSbTe2 та Ag0,82Sb1,18Te2,18 обумовлено розупорядкуванням кристалічної структури, розсіюванням фононів на точкових дефектах та структурними складовими. Наявність другої фази Ag2Te призводить до збільшення теплопровідності AgSbTe2.

Ключові слова: теплопроводность, термоэлектрический материал, рассеяние фононов, вторая фаза.