Low Temperature Physics: 44, 1198 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5062158
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1532-1539    ( к оглавлению , назад )

Влияние поверхностного и поляризационного эффектов на перенос энергии электронного возбуждения в коллоидных растворах и пленках квантовых точек ZnSe

Н.В. Бондарь, М.С. Бродин

Институт физики НАН Украины, г. Киев, 03028, пр. Науки, 46, Украина
E-mail: jbond@iop.kiev.ua

Н.А. Матвеевская

Институт монокристаллов НАН Украины, г. Харьков, 61001, пр. Науки, 60, Украина

Статья поступила в редакцию 23 апреля 2018 г., после переработки 20 июня 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Представлено та проаналізовано оптичні спектри поглинання колоїдних розчинів та плівок на основі квантових точок (КТ) ZnSe, стабілізованих тіогліцеролом і тіогліколєвою кислотою та осаджених на сферичні наночастинки діоксиду кремнію. Крім звичайного квантово-розмірного ефекту, виявлено ще два внески в енергію екситонів в КТ. Перший, поверхневий, виникає у колоїдних розчинах КТ, стабілізованих тіогліцеролом, за рахунок поглинання тіольної SH-групи атомами Zn та Se. Другий, додатковий (поляризаційний), утворюється у твердих плівках обох колоїдів через діелектричну неузгодженність матеріалів КТ та матриці, в якій вони знаходяться. Вперше показано, що перенесення енергії електронного збудження на сферичній поверхні у щільних масивах КТ ZnSe відбувається за рахунок механізму сильної взаємодії (гібридизації орбіталей) між сусідніми КТ, що задовільно описується запропонованою теоретичною моделлю.

Ключові слова: квантовая точка, ZnSe, экситон, лиганд, перенос энергии.