Low Temperature Physics: 44, 1204 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5062159
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1540-1548    ( к оглавлению , назад )

Релаксация напряжения в ультрамелкозернистой меди при низких гомологических температурах

Н.В. Исаев, Т.В. Григорова

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: isaev@ilt.kharkov.ua

А.А. Давиденко

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины пр. Науки, 46, г. Киев, 03028, Украина

С.С. Полищук

Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины бульвар Академика Вернадского, 36, г. Киев, 03680, Украина

Статья поступила в редакцию 23 мая 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Вивчено температурну й швидкісну чутливість напруження плину ультрадрібнозернистої (УДЗ) міді, яку було виготовлено методом рівноканальної кутової гідроекструзії. Експерименти з розтягування та релаксації напруження про-водилися в інтервалі температур 77–295 К. Встановлено, що зі збільшенням температури напруження плину монотонно зменшується, а активаційний об'єм досягає максимуму ~190b3 при температурі ~(200±20) К. Для обговорення ре-зультатів експерименту залучаються два механізми термічно активованої пластичної деформації: перетинання дислокацій «лісу» та динамічне повернення, яке здатне істотно змінювати кінетику релаксації прикладеного напруження в УДЗ міді.

Ключові слова: ультрамелкозернистый металл, механические свойства, механизм деформации, активационный объем.