Low Temperature Physics: 44, 1211 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5062162
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1549-1553    ( к оглавлению , назад )

Об энергии основного состояния для финитного неоднородного вырожденного бозе-газа

В.Б. Бобров1,2, А.Г. Загородний3, С.А. Тригер1

1Объединенный институт высоких температур РАН, ул. Ижорская, 13, стр. 2, г. Москва, 125412, Россия
2Национальный исследовательский университет «МЭИ» ул. Красноказарменная, 14, г. Москва, 111250, Россия

3Институт теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины ул. Метрологическая, 14-б, г. Киев, 03680, Украина
E-mail: vic5907@mail.ru, azagorodny@bitp.kiev.ua, satron@mail.ru

Статья поступила в редакцию 14 мая 2018 г., после переработки 3 июля 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

У рамках самоузгодженого наближення Хартрі–Фока знайдено енергію основного стану для фінітної неоднорідної системи бозонів, які знаходяться у скалярному зовнішньому полі, на основі представлення вторинного квантування без використання формалізму аномальних середніх. Хвильова функція основного стану відповідає стаціонарному рівнянню Гросса–Пітаєвського для хвильової функції конденсату Бозе–Ейнштейна. Показано, що енергію основного стану може бути знайдено по енергії, яка визначається із стаціонарного рівняння Гросса–Пітаєвського, тільки для системи, що задовольняє термодинамічній границі.

Ключові слова: энергия основного состояния, неоднородный конденсат Бозе–Эйнштейна, самосогласованное приближение Хартри–Фока.