Low Temperature Physics: 44, 1215 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5062163
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1554-1558    ( к оглавлению , назад )

Усиление полос поглощения в инфракрасных спектрах низкотемпературных пленок урацила с помощью интерференции

А.Ю. Иванов, А.М. Плохотниченко, В.А. Карачевцев

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: ivanov@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 23 июня 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Запропоновано експериментальний метод, що дозволяє істотно підсилити смуги в ІЧ спектрах поглинання низькотемпературних плівок, використовуючи стандартну апаратуру матричної ізоляції. Ефект досягається за рахунок інтерференційного підсилення електромагнітної хвилі при використанні підшару з плівки аргону. В діапазоні 2000–500 см–1 з розділенням 3 см–1 отримані ІЧ фур’є спектри низькотемпературних плівок молекул урацилу (Ur). При низьких тем-пературах були вирощені тонкі плівки Ur завтовшки близько 0,3 мкм на поверхні плівок аргону товщиною 2,3 та 1,1 мкм. Для першої двошарової структури зареєстровано підсилення в спектральній області 1250–500 см–1, а для другої в діапазо-ні 2000–500 см–1. Завдяки підсиленню, в спектрі низькотемпературної плівки урацила вперше зареєстровані смуги поглинання в області позаплощинних деформаційних коливань 1000–500 см–1. Встановлено, що позаплощинні фундаментальні моди NH груп Ur найбільш чутливі до змін кристалічної структури плівки. Показано, що спектр поглинання відігрітої до кімнатної температури плівки Ur відрізняється від спектру кристала Ur, отриманого з розчину, що свідчить про відмінність в їхніх структурах.

Ключові слова: основания РНК, графен, урацил, низкотемпературная матричная изоляция, квантово-механические расчеты, ИК фурье-спектроскопия.