Low Temperature Physics: 44, 1219 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5062164
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1559-1561    ( к оглавлению , назад )

Phase diagram of the spin quantum Hall transition

V. Kagalovsky and D. Nemirovsky

Shamoon College of Engineering, Bialik/Basel St., Beer-Sheva 84100, Israel
E-mail: demitryn@sce.ac.il

Received May 17, 2018, published online September 26, 2018

Анотація

Вивчено систему, яка реалізується в брудних, безщілинних надпровідниках, в яких порушена симетрія звернення часу орбітального руху, але не зачеплена симетрія спінового обертання. Представлено фазову діаграму в площині спінової холлівської провідності ∊ та енергії квазічастинок Δ. Система зазнає прямий перехід між двома непровідними фазами, які відповідають квантованим холлівським провідностям нуль і два для квазичастинок, що зберігаються, при Δ = 0. Енергія квазічастинок діє як характерне поле, що порушує симетрію в точці переходу, яке розщеплює прямий перехід на два послідовних перехода типу плато. Використовано скориговані правильні значення для критичних індексів для визначення цих двох критичних ліній як ∊ ~ ± Δ6/7.

Ключові слова: spin quantum Hall effect, class C, critical exponents, phase diagram.