Low Temperature Physics: 44, 1223 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5062166
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1565-1568    ( к оглавлению , назад )

Взрывная десорбция частиц из твердого метана, индуцированная электронным пучком

И.В. Хижный, С.A. Уютнов, М.А. Блудов, Е.В. Савченко

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: khyzhniy@gmail.com

Статья поступила в редакцию 31 августа 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Досліджено інтегральний вихід десорбції частинок з твердого метану при опроміненні електронним пучком при температурі рідкого гелію. Виявлено ефект вибухової десорбції з поверхні твердого метану при досягненні критичної дози опромінення ~ 100 еВ на одну молекулу метану. Вихід частинок супроводжується сплеском катодолюмінесценції твердого метану. Цьому ефекту передують наростаючі за інтенсивністю осциляції виходу десорбції з періодом 10 с.

Ключові слова: твердый метан, электронное облучение, взрывная десорбция, катодолюминесценция, автоколебания.