Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1678-1691    ( к оглавлению , назад )

Electronic states of pseudospin-1 fermions in dice lattice ribbon

D.O. Oriekhov1, E.V. Gorbar1,2, and V.P. Gusynin2

1Department of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv 03680, Ukraine
2Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Kyiv 03680, Ukraine
E-mail: vgusynin@bitp.kiev.ua

Received July 20, 2018, published online October 26, 2018

Анотація

Вивчено граничні умови для двовимірних ферміонів на стрічці гексагональної гратки в дайс-моделі, енергетичний спектр якої в нескінченній системі складається з трьох зон, одна з яких є повністю плоскою зоною із нульовою енергією. Подібно графену регулярними краями стрічки є два типа границь у вигляді крісла та зігзагу. Існують чотири можливих зігзаг границь на відміну від графену, де тільки один тип таких границь можливий. Знайдено енергетичний спектр ферміонів із псевдоспіном одиниця в дайс-моделі з граничними умовами у вигляді крісла та зігзагу. Показано, що енергетичні рівні для стрічок з граничними умовами у вигляді крісла аналогічні рівням в графені, включаючи додатково плоску зону нульової енергії. З іншого боку, на відміну від графену, не існує крайових мод, локалізованих на границях стрічки, проте існують зігзаг границі, для яких моди металічного типу присутні усередині стрічки. Енергетична дисперсія повністю плоскої енергетичної зони дайс-моделі не змінюється в присутності граничних умов обох типів, які інваріантні відносно симетрій зарядового сполучення та обернення часу.

Ключові слова: pseudospin-1, two-dimensional fermions, dice lattice.