Low Temperature Physics: 45, 39 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5082309
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 46-57    ( к оглавлению , назад )

Энергетический спектр поверхностных электронов над пленкой раствора 3Не–4Не с неоднородным распределением изотопов

Е.С. Соколова, С.С. Соколов

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: sokolov@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 25 июня 2018 г., опубликована онлайн 26 ноября 2018 г.

Анотація

Теоретично з використанням варіаційного метода визначено енергетичний спектр поверхневих електронів, локалізованих над плівкою рідкого розчину 3Не–4Не, що покриває твердотільну підкладку. Розглянуто дві моделі просторового розподілу гелієвих ізотопів по висоті плівки. В одній з них передбачається, що плівка розшарувалась, у другій вважається безперервна лінійна зміна концентрації. Потенційна енергія електрона визначена методом рішення рівняння Пуассона для електростатичного потенціалу й у газовому наближенні, причому встановлено практичний збіг результатів обох методів для розшарованої плівки. Визначено залежність енергетичної щілини між основними й першим збудженим станами поверхневих електронів залежно від товщини плівки. Проведено порівняння результатів для розглянутих моделей структури плівки. Обговорено можливість використання отриманих результатів при експериментальному дослідженні просторового ізотопічного розподілу в гелієвому розчині методом розсіювання нейтронів.

Ключові слова: раствор 3Не–4Не, расслоение растворов, пленки гелия, поверхностные электроны.