Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 90-103    ( к оглавлению , назад )

Spin-phonon interaction in transition-metal difluoride antiferromagnets: Theory and experiment

M.G. Cottam

Department of Physics and Astronomy, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada N6A 3K7
E-mail: cottam@uwo.ca

D.J. Lockwood

Measurement Science and Standards, National Research Council, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0R6
E-mail: david.lockwood@nrc-cnrc.gc.ca

Received July 26, 2018, published online November 26, 2018

Анотація

З використанням останніх результатів експериментально зі застосуванням спектроскопії непружного розсіяння світла та теоретично методом модифікованого середньопольового підходу для оцінки кореляційних функцій спінової пари проведено повне порівняльне дослідження спін-фононних взаємодій в декількох діфлуоридах перехідних металів рутилової структури, зокрема FeF2, MnF2, NiF2 та CoF2. З метою отримання оцінок коефіцієнтів спін-фононного зв’язку та відносних величин коефіцієнтів магнітооптичного зв’язку представлено нові експериментальні данні, які інтерпретуються в рамках всебічного розширеного теоретичного опису.

Ключові слова: antiferromagnets, spin-phonon coupling, rutile structure, magneto-optical coupling, Raman spectroscopy.