Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 104-110    ( к оглавлению , назад )

Магнонные моды для магнитного диска в состоянии конусного вихря

В.А. Узунова1, Б.А. Иванов2,3

1Институт физики Национальной академии наук, просп. Науки, 46, г. Киев, 03039, Украина

2Институт магнетизма Национальной академии наук Украины бульв. Акад. Вернадского, 36-б, г. Киев, 03142, Украина

3Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко просп. Глушкова, 2, корп. 5, г. Киев, 03127, Украина
E-mail: bor.a.ivanov@gmail.com

Статья поступила в редакцию 8 августа 2018 г., опубликована онлайн 26 ноября 2018 г.

Анотація

Конусна фаза реалізується як основний стан одновісних магнетиків, в яких константи анізотропії другого та четвертого порядків співрозмірні. У таких системах можуть існувати специфічні вихорові стани. Вивчено коливання намагніченості в малих циліндричних частинках в конусному вихоровому стані. Знайдено частоти магнонних збуджень на тлі вихору в конусній фазі феромагнетику. Виявлено значне розщеплення дублетів мод з протилежними значеннями азимутального числа m, в тому числі мод з |m|>1.

Ключові слова: магнитный вихрь, конусное состояние, гиротропная мода, магнитная анизотропия, спиновые волны.