Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 111-116    ( к оглавлению , назад )

К теории магнитных квантовых фазовых переходов первого рода в ван-флековском изинговском антиферромагнетике

Т.И. Ляшенко1, В.М. Калита1,2, В.М. Локтев1,3

1Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» пр. Победы, 37, г. Киев, 03056, Украина
E-mail: vmkalita@ukr.net

2Институт физики НАН Украины, пр. Науки, 46, г. Киев, 03680, Украина

3Институт теоретической физики имени Н.Н. Боголюбова НАН Украины, ул. Метрологическая, 14 б, г. Киев, 03143, Украина

Статья поступила в редакцию 4 июля 2018 г., после переработки 9 октября 2018 г., опубликована онлайн 26 ноября 2018 г.

Анотація

Досліджено індуковані зовнішнім магнітним полем квантові фазові переходи у ван-флеківському парамагнетику зі спінами іонів S = 1 при конкуренції легкоплощинної одноіонної анізотропії та ізінгівських міжспінових взаємодій. Для опису фазових перетворень використано функцію Лагранжа, мінімізація якої здійснюється по коефіцієнтах лінійної комбінації спінових хвильових функцій основного стану. Показано, що такий підхід узгоджується з теорією Ландау фазових переходів I роду. Отримано, що перехід від ван-флеківської (синглетної) парамагнітної фази до феромагнітної фази здійснюється шляхом утворення проміжного стану з тільки однією намагніченою спіновою підграткою.

Ключові слова: магнитный квантовый фазовый переход, магнитная анизотропия, ферро- и антиферромагнетики.