Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 117-120    ( к оглавлению , назад )

Solitons in normal Fermi liquid

G.M. Peradze and N.L. Tsintsadze

Faculty of Exact and Natural Sciences and Andronikashvili Institute of Physics Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi 0128, Georgia
E-mail: nltsin@yahoo.com

Received June 6, 2018, revised August 9, 2018, published online November 26, 2018

Анотація

На підставі нового квантового кінетичного рівняння фермі-частинок, нещодавно отриманого Н.Л. Цинцадзе та Л.Н. Цинцадзе, загальне квантове дисперсійне рівняння для майже ідеального фермі-газу вивчено для деяких цікавих випадків. Розглянуто тільки парні взаємодії між частинками та використано вираз для енергії, отриманий В.М. Галицьким у звичайній теорії збурень, яка включає тільки амплітуду розсіювання. Отриманий ефект полягає в тому, що новий квантовий член (терм Маделунга) в кінетичному рівнянні призводить до утворення розріджених відокремлених хвиль в нейтральній фермі-рідині. Більш того, притягання та відштовхування між частинками мають тенденцію до зміни швидкості й форми таких хвиль: притягання між частинками збільшує швидкість та амплітуду солітону, а відштовхування зменшує швидкість та амплітуду солітону.

Ключові слова: Fermi liquid, quasiparticle interaction, solitary wave.