Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 128-133    ( к оглавлению , назад )

Электронные свойства золотых нанотрубок (5, 3) и (5, 0) в модели Хаббарда в приближении статических флуктуаций

Г.И. Миронов, Е.Р. Созыкина

Марийский государственный университет, пл. Ленина, 1, г. Йошкар-Ола, 424000, Россия
E-mail: mirgi@marsu.ru

Статья поступила в редакцию 19 июня 2018 г., опубликована онлайн 26 ноября 2018 г.

Анотація

Наведено теоретичний аналіз електронних властивостей одностінних золотих нанотрубок з хіральністю (5, 3) і (5, 0) зі зростанням нанотрубок. Проведено порівняння результатів дослідження одностінних золотих нанотрубок (5, 3) і (5, 0) з резутатамі роботи X.P. Yang та J.M. Dong, Використана нами модель Хаббарда при певному виборі параметрів моделі дозволяє пояснити дані, які отримані за допомогою теорії функціоналу електронної густини. За нашими результатами виходить, що при зростанні золотих нанотрубок має місце тільки перехід «напівпровідник-метал» без осциляцій «напівпровідник-метал-напівпровідник-метал», як це випливає з роботи [X.P. Yang, J.M. Dong, Phys. Rev. B 71, 233403 (2005)].

Ключові слова: модель Хаббарда, одностенная золотая нанотрубка (SWGT), функция Грина, плотность электронных состояний, запрещенная зона, наносистема, наночастица.