Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 146-150    ( к оглавлению , назад )

Thermal expansion of organic superconductor α-(BEDT-TTF)2 NH4Hg(SCN)4

A.V. Dolbin, M.V. Khlistuck, V.B. Eselson, V.G. Gavrilko, N.A. Vinnikov, R.M. Basnukaeva, and V.A. Konstantinov

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, NAS of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkov 61103, Ukraine
E-mail: dolbin@ilt.kharkov.ua

K.R. Luchinskii

V.N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svobody Sq., Kharkov 61022, Ukraine

Y. Nakazawa

Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka University 1-1 Machikaneyama-cho, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japan

Received July 17, 2018, published online November 26, 2018

Анотація

Методом прецизійної ємнісної дилатометрії в температурному інтервалі 2–250 К досліджено температурну залежність коефіцієнтів лінійного теплового розширення (КЛТР) монокристала α-(BEDT-TTF)2NH4Hg(SCN)4, де BEDT-TTF — біс(етілендітіо)тетратіафульвален, уздовж кристалографічного напрямку b (перпендикулярно до шарів кристалу). Нижче 4 К виявлено від'ємні значення КЛТР, ймовірно, обумовлені флуктуаціями заряду при наближенні температури вимірювань до температури переходу в надпровідний стан Тс. Висловлено припущення, що перегини температурної залежності КЛТР, які спостерігаються в температурному інтервалі 25–45 К, пов'язані з процесами упорядкування-розупорядкування NH4+ іонів. Пагорбоподібна аномалія КЛТР, яка виявлена при температурі близько 200–220 К, може бути викликана процесами перерозподілу заряду та пов'язаними з ними флуктуаціями міжмолекулярної взаємодії.

Ключові слова: organic (super) conductors, α-(BEDT-TTF)2NH4Hg(SCN)4, thermal expansion.