Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 1 (Январь 2019), c. 155-158    ( к оглавлению , назад )

Влияние облучения электронами на поперечную проводимость монокристалла YBa2Cu3O7–δ

Г.Я. Хаджай, Н.Р. Вовк, Р.В. Вовк

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина
E-mail: gkhadjai@gmail.com

Статья поступила в редакцию 31 августа 2018 г., опубликована онлайн 26 ноября 2018 г.

Анотація

Показано, що опромінення електронами призводить до виникнення в зразку макроскопічних (порівнянних з товщиною зразка) флуктуацій складу, які співіснують з мезоскопичними флуктуаціями. Виявлено також зниження Тс через зміни кисневого дефіциту і / або появи зміщених атомів Cu, Y та Ba. У нормальному стані спостерігається мінімум опору, який після опромінення зміщується в бік високих температур.

Ключові слова: YBa2Cu3O7–δ, поперечное сопротивление, облучение электронами, размытый фазовый переход, флуктуации состава, прыжковая проводимость.