Low Temperature Physics: 45, 363 (2019); https://doi.org/10.1063/1.5093511
Физика Низких Температур: Том 45, Выпуск 4 (Апрель 2019), c. 419-422    ( к оглавлению , назад )

Наблюдение локального максимума в стационарном турбулентном спектре капиллярных волн на поверхности жидкого водорода

И.А. Ремизов, М.Р. Мусаева, А.В. Орлов, А.А. Левченко, Л.П. Межов-Деглин

Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка, 142432, Московская обл., Россия
E-mail: remizov@issp.ac.ru

Статья поступила в редакцию 26 июля 2018 г., опубликована онлайн 25 февраля 2019 г.

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень хвильової турбулентності в системі капілярних хвиль, які формуються на поверхні рідкого водню при температурі 15 К у циліндричній комірці при монохроматичному радіально-симетричному накачуванні. Вперше виявлено формування локального максимуму з пониженням амплітуди накачування в високочастотній області інерційного інтервалу стаціонарного турбулентного спектра на краю прямого каскаду. Виникнення локального максимуму може бути пов’язано з істотним проявом в’язкого затухання в високочастотній області спектру.

Ключові слова: рідкий водень, стаціонарний турбулентний спектр, капілярні хвилі.